Välkommen okand
image


Värmevision arbetar främst med utbildning och skaderådgivning kring värmesystem, i ett nära samarbete med försäkringsbolag. Sedan starten har vi utbildat ca 1500 skadereglerare – ett arbete som ständigt fortlöper och utvecklas.

Värmevision erbjuder försäkringsbolag en unik tjänst där vi granskar skadeanmälningar och kontrollerar att reparatören vidtagit korrekta åtgärder till en rimlig kostnad. Vi kan även hjälpa försäkringsbolag att ta fram egna databaslösningar för skadekostnadsberäkningar.

Värmevision utför även mer konsumentnära tjänster:

image

  • Besiktningar
  • Rådgivning
  • Allmän rådgivning kring uppvärmning

Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och verkar för att höja kvalitén på alla typer av värmeprodukter, framförallt inom värmepumpsektorn.

Intresserad av våra tjänster? Varmt välkommen att kontakta oss.

Robin Toneby, VD